Kolejna sesja głosowań odbędzie się niebawem!

Zobacz poprzednie głosowania
Kolejna sesja rozpocznie się za:
Wczytywanie...

Ogólne statystyki serwisu

Liczba oddanych głosów (500)
Zgodność mieszkańców z radą miasta

Najwyższą zgodność mieszkańców z radnymi uzyskały głosowania:


  Zmiana opłat w komunikacji publicznej

  Obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego na tzw. ogródki piwne

  Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin - uwzględnienie dotacji dla ROD

Najmniejszą zgodność mieszkańców z radnymi uzyskały głosowania:


  Zgoda na lokalizację inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ulicy Gospodarczej w Lublinie

  W sprawie pomocy finansowej dla Miasta Jasło

  Zgoda na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lublin działek znajdujących się pod ulicą Mieczykową